בית ספר לאומנויות - יצירה בשתי ידיים

בית הספר לאומנויות - חוג מאסטר שף

מאסטר שף כיתות א-ג

יום ה' בשעה 12:45 - 13:45

עלות החוג: 170 ש"ח 

תשלום נוסף 200 חד פעמי עבור חומרים

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית