ביה"ס לכדורגל כיתות ד'-ה' גינוסר

ימי ושעות פעילות:

ימים: ב' , ד'

שעות: 17:00-18:30

מיקום:

מגרש גינוסר

עלות :

250 ₪ לחודש לתושב העמק 

288 ₪ לחודש לתושב חוץ 

טווח הפעילות :

1.9.23-30.6.24

*תשלום בעבור ציוד 250 ש"ח חד פעמי 

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית