בית הספר תדהר - חוג יצירה בתפירה

בית הספר תדהר

יצירה בתפירה כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:30

יצירה בתפירה כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:45 - 13:30

עלות החוג: 170 ש"ח 

200 ₪ חומרים חד פעמי

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית