כפתור חזורמתנרכזת חוגים סימונהרכז ספורט – חייםקונסרבטוריון – איציקתאטרון יקנעםהתפתחות הילד –נוריתמעון ניצנים -  לימורמתנדבים – שושןתרבות יהודית – גיטייחד יקנעם -  שלומיתניצה צהרונים