כפתור חזורמתנאייל כגןרכזת אירועים - חנהרכזת חוגים סימונהרכז ספורט – חייםקונסרבטוריון – איציקתאטרון יקנעםהתפתחות הילד –נוריתמעון ניצנים -  לימורמתנדבים – שושןתרבות תורנית יוטבתיחד יקנעם -  שלומיתניצה צהרונים בתי ספררכזת צהרוני גנים - הילהעפר אלעד - פרויקט רעים