כרטיס צפיהחוברת חוגים יקנעםרכישהיקנעםיקנעם פלטפורמהכפר ברוךפלפורמה כפר ברוךרכישההרץהרץ כרטיסPארק מבוא כרמלפארק מבוא כרמלמגידוחוברת חוגים מגידורוטרירוטרי לחיץ