בריטון

ימי פעילות: א' : 13:30-20:00 ו' : 09:00-14:00 30 דקות פעם בשבוע: 300.00 לחודש 45 דקות: פעם בשבוע 450.00 לחודש משך: 01/09/2020-31/07/2022 תלמידים חדשים, יש להתקשר למנהל הקונסרבטוריון בפרטי התקשרות

גיטרה - איתמר

ימי פעילות:
ב' : 13:30-20:00
30 דקות  פעם בשבוע: 300.00 לחודש
45 דקות: פעם בשבוע 450.00 לחודש
משך: 01/09/2020-31/07/2022

תלמידים חדשים, יש להתקשר למנהל הקונסרבטוריון בפרטי התקשרות

גיטרה - ליאור

ימי פעילות:
א' , ב' , ג' : 13:30-20:00
30 דקות  פעם בשבוע: 300.00 לחודש
45 דקות: פעם בשבוע 450.00 לחודש
משך: 01/09/2020-31/07/2022

תלמידים חדשים, יש להתקשר למנהל הקונסרבטוריון בפרטי התקשרות

חצוצרה

ימי פעילות:
א' : 13:30-20:00
ו' : 09:00-14:00
30 דקות  פעם בשבוע: 300.00 לחודש
45 דקות: פעם בשבוע 450.00 לחודש
משך: 01/09/2020-31/07/2022

תלמידים חדשים, יש להתקשר למנהל הקונסרבטוריון בפרטי התקשרות

חליל צד

ימי פעילות:
ד' : 13:30-20:00
ה' : 13:30-20:00
30 דקות  פעם בשבוע: 300.00 לחודש
45 דקות: פעם בשבוע 450.00 לחודש
משך: 01/09/2020-31/07/2022

תלמידים חדשים, יש להתקשר למנהל הקונסרבטוריון בפרטי התקשרות

טרומבון

א' : 13:30-20:00
ו' : 09:00-14:00
30 דקות  פעם בשבוע: 300.00 לחודש
45 דקות: פעם בשבוע 450.00 לחודש
משך: 01/09/2020-31/07/2022

תלמידים חדשים, יש להתקשר למנהל הקונסרבטוריון בפרטי התקשרות

כינור, צ`ילו וויולה כלי קשת

ימי פעילות:
ב' : 13:30-20:00
ג' : 13:30-20:00
ד' : 13:30-20:00
30 דקות  פעם בשבוע: 300.00 לחודש
45 דקות: פעם בשבוע 450.00 לחודש
משך: 01/09/2020-31/07/2022

תלמידים חדשים, יש להתקשר למנהל הקונסרבטוריון בפרטי התקשרות

פסנתר - איתמר

ימי פעילות:
ב' : 13:30-20:00
30 דקות  פעם בשבוע: 300.00 לחודש
45 דקות: פעם בשבוע 450.00 לחודש
משך: 01/09/2020-31/07/2022

תלמידים חדשים, יש להתקשר למנהל הקונסרבטוריון בפרטי התקשרות

פסנתר - רנטה

ימי פעילות:
א' , ב' : 13:30-20:00
30 דקות  פעם בשבוע: 300.00 לחודש
45 דקות: פעם בשבוע 450.00 לחודש
משך: 01/09/2020-31/07/2022

תלמידים חדשים, יש להתקשר למנהל הקונסרבטוריון בפרטי התקשרות

פסנתר - אלאונורה

ימי פעילות:
א' , ב' : 13:30-20:00
30 דקות  פעם בשבוע: 300.00 לחודש
45 דקות: פעם בשבוע 450.00 לחודש
משך: 01/09/2020-31/07/2022

תלמידים חדשים, יש להתקשר למנהל הקונסרבטוריון בפרטי התקשרות

קלרינט

ימי פעילות:
ד' : 13:30-20:00
ה' :13:30-20:00
30 דקות  פעם בשבוע: 300.00 לחודש
45 דקות: פעם בשבוע 450.00 לחודש
משך: 01/09/2020-31/07/2022

תלמידים חדשים, יש להתקשר למנהל הקונסרבטוריון בפרטי התקשרות

תופים

ימי פעילות:
א' : 13:30-20:00
ו' : 09:00-14:00
30 דקות  פעם בשבוע: 300.00 לחודש
45 דקות: פעם בשבוע 450.00 לחודש
משך: 01/09/2020-31/07/2022

תלמידים חדשים, יש להתקשר למנהל הקונסרבטוריון בפרטי התקשרות
SMS