בית הספר תדהר - חוג מאסטר שף

בית הספר תדהר

מאסטר שף כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:30

מאסטר שף כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:45 - 13:30

עלות החוג: 170 ש"ח 

תשלום נוסף 200 חד פעמי עבור חומרים

בית הספר תדהר - חוג רובוטיקה-טכנו טריק

בית הספר תדהר

רובוטיקה-טכנו טריק כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:30

רובוטיקה-טכנו טריק כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:45 - 13:30

עלות החוג: 180 ש"ח 

תשלום נוסף 385 חד פעמי עבור חומרים

בית הספר תדהר - חוג תכשיטנות

בית הספר תדהר

תכשיטנות כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:30

תכשיטנות כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:45 - 13:30

עלות החוג: 170 ש"ח 

תשלום נוסף 200 חד פעמי עבור חומרים

בית הספר תדהר - חוג מבוכים ודרקונים

בית הספר תדהר

מבוכים ודרקונים כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:30

מבוכים ודרקונים כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:45 - 13:30 

עלות החוג: 170 ש"ח 

תשלום נוסף 200 חד פעמי עבור חומרים

בית הספר תדהר - חוג אלקטרוניקה

בית הספר תדהר

אלקטרוניקה כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:30

אלקטורניקה כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:45 - 13:30

עלות החוג: 170 ש"ח 

תשלום נוסף 280 חד פעמי עבור חומרים

בית הספר תדהר - חוג יצירה בתפירה

בית הספר תדהר

יצירה בתפירה כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:30

יצירה בתפירה כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:45 - 13:30

עלות החוג: 170 ש"ח 

200 ₪ חומרים חד פעמי

בית הספר תדהר - חוג קיפול בלונים

בית הספר תדהר

קיפול בלונים כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:30

קיפול בלונים כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:15 - 13:30

עלות החוג: 170 ש"ח כולל חומרים

בית הספר תדהר - חוג קט רגל

בית הספר תדהר

חוג מחשבים כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:30

חוג מחשבים כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:45 - 13:30

עלות החוג: 170 ש"ח

תשלום נוסף 100 ש"ח עבור מכנס וחולצה

בית הספר תדהר - חוג סייבר קידס

בית הספר תדהר

חוג מחשבים כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:30

חוג מחשבים כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:45 - 13:30

עלות החוג: 250 ש"ח כולל חומרים

בית הספר תדהר - חוג גאז

בית הספר תדהר

חוג גאז כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:30

חוג גאז כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:15 - 13:30

עלות החוג: 160 ש"ח

בית הספר דליות - חוג יצירה בתפירה

בית הספר דליות

יצירה בתפירה כיתות א-ג

יום א' בשעה 12:45 - 13:45

יצירה בתפירה כיתות ד-ו

יום א' בשעה 14:45 - 13:45

עלות החוג: 170 ש"ח 

200 ₪ חומרים חד פעמי

בית הספר דליות - חוג נגרות

בית הספר דליות

נגרות כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:45

נגרות כיתות ד-ו

יום ב' בשעה 14:45 - 13:45

עלות החוג: 180 ש"ח 

תשלום נוסף 250 חד פעמי עבור חומרים

בית הספר דליות - חוג תכשיטנות

בית הספר דליות

תכשיטנות כיתות א-ג

יום א' בשעה 12:45 - 13:45

תכשיטנות כיתות ד-ו

יום א' בשעה 14:45 - 13:45

עלות החוג: 170 ש"ח 

תשלום נוסף 200 חד פעמי עבור חומרים

בית הספר דליות - חוג קט רגל

בית הספר דליות

חוג מחשבים כיתות א-ג

יום א' בשעה 12:45 - 13:30

חוג מחשבים כיתות ד-ו

יום א' בשעה 14:45 - 13:30

עלות החוג: 170 ש"ח

תשלום נוסף 100 ש"ח עבור מכנס וחולצה

בית הספר דליות - חוג גאז

בית הספר דליות

חוג גאז כיתות א-ג

יום א' בשעה 12:45 - 13:30

חוג גאז כיתות ד-ו

יום א' בשעה 14:15 - 13:30

עלות החוג: 170 ש"ח

בית ספר לאומנויות - יצירה בשתי ידיים

בית הספר לאומנויות - חוג מאסטר שף

מאסטר שף כיתות א-ג

יום ה' בשעה 12:45 - 13:45

עלות החוג: 170 ש"ח 

תשלום נוסף 200 חד פעמי עבור חומרים

בית הספר אומנויות - חוג גאז

בית הספר אומנויות

חוג גאז כיתות א-ג

יום ה' בשעה 12:45 - 13:30

עלות החוג: 170 ש"ח

בית הספר לאומנויות - חוג קט רגל

בית הספר אומנויות

חוג קט רגל כיתות א-ג

יום ה' בשעה 12:45 - 13:45

עלות החוג: 170 ש"ח

תשלום נוסף 200 ש"ח עבור ערכת קט רגל.

בית הספר לאומנויות - חוג תכשיטנות

בית הספר אומנויות

תכשיטנות כיתות א-ג

יום ב' בשעה 12:45 - 13:45

עלות החוג: 170 ש"ח 

תשלום נוסף 200 חד פעמי עבור חומרים

בית ספר לאומנויות - מאסטר שף

בית הספר לאומנויות - חוג מאסטר שף

מאסטר שף כיתות א-ג

יום ה' בשעה 12:45 - 13:45

עלות החוג: 170 ש"ח 

תשלום נוסף 200 חד פעמי עבור חומרים

SMS