פעילות אחה"צ | ביה"ס מדעים | כיתות א'-ה' | ביה"ס העירוני לכדורסל

חיזוק הביטחון העצמי והעצמת הילדים, שיפור טווחי התנועה ושיפור הקוארדינציה של הילדים, פיתוח אינטראקציות חברתיות עבודה בצוות והתמודדות עם קשיים ומכשולים. הקניית ערכים חינוכיים דרך הספורט ולימוד יסודות המשחק דרך משחקים ותחרויות.

הפעילות מתקיימת ע"י אגודת מכבי עירוני רחובות בכדורסל בשיתוף פעולה עם החברה העירונית.

שעות ומיקום הפעילות:

בית ספר מדעים:

כיתות א'-ב':

יום ב' | 18:00-17:00

יום ה' | 18:00-17:00

כיתות ג'-ה':

יום ב' | 17:00-16:00

יום ה' | 17:00-16:00

עלות:

265 ₪ לחודש

עלויות נילוות לציוד 200 ש"ח חד פעמי

חודשי פעילות:

1.9.23-30.6.24

 

פעילות אחה"צ | ביה"ס רון ארד | כיתות א'-ה' | ביה"ס העירוני לכדורסל

חיזוק הביטחון העצמי והעצמת הילדים, שיפור טווחי התנועה ושיפור הקוארדינציה של הילדים, פיתוח אינטראקציות חברתיות עבודה בצוות והתמודדות עם קשיים ומכשולים. הקניית ערכים חינוכיים דרך הספורט ולימוד יסודות המשחק דרך משחקים ותחרויות.

הפעילות מתקיימת ע"י אגודת מכבי עירוני רחובות בכדורסל בשיתוף פעולה עם החברה העירונית.

שעות ומיקום הפעילות:

בית ספר רון ארד בהולנדית:

כיתות א'-ב':

יום ב' | 18:00-17:00 

יום ד' | 18:00-17:00 

כיתות ג'-ה':

יום ב' | 17:00-16:00

יום ד' | 17:00-16:00

עלות:

265 ₪ לחודש

עלויות נילוות לציוד 200 ש"ח חד פעמי

חודשי פעילות:

1.9.23-30.6.24

 

פעילות אחה"צ | דה שליט ב' | כיתות א'-ה' | ביה"ס העירוני לכדורסל

חיזוק הביטחון העצמי והעצמת הילדים, שיפור טווחי התנועה ושיפור הקוארדינציה של הילדים, פיתוח אינטראקציות חברתיות עבודה בצוות והתמודדות עם קשיים ומכשולים. הקניית ערכים חינוכיים דרך הספורט ולימוד יסודות המשחק דרך משחקים ותחרויות.

הפעילות מתקיימת ע"י אגודת מכבי עירוני רחובות בכדורסל בשיתוף פעולה עם החברה העירונית.

שעות ומיקום הפעילות:

תיכון דה שליט ב':

כיתות א'-ב':

יום ג' | 18:00-17:00  

יום ו' | 15:30-14:30

כיתות ג'-ה':

יום ג' | 17:00-16:00  

יום ו' | 14:30-13:30

עלות:

265 ₪ לחודש

עלויות נילות לציוד: 200 ש"ח חד פעמי

חודשי פעילות:

1.9.23-30.6.24

 

פעילות אחה"צ | לילדי גן חובה | בי"ס דה-שליט | ביה"ס העירוני לכדורסל

חיזוק הביטחון העצמי והעצמת הילדים ,שיפור טווחי התנועה ושיפור הקוארדינציה של הילדים ,פיתוח אינטראקציות חברתיות עבודה בצוות והתמודדות עם קשיים ומכשולים . הקניית ערכים חינוכיים דרך הספורט ולימוד יסודות המשחק דרך משחקים ותחרויות.

הפעילות מתקיימת ע"י אגודת מכבי עירוני רחובות בכדורסל בשיתוף פעולה עם החברה העירונית.

שעות ומיקום הפעילות:

גן חובה:

ביה"ס דה-שליט:

יום ו' | 15:15-14:30 

עלות:

150 ₪ לחודש

עלויות נילות לציוד: 200 ש"ח חד פעמי

חודשי פעילות:

1.9.23-30.6.24

 

עתודה לליגה התחרותית | כיתות ה'-יא' | ביה"ס העירוני לכדורסל

קבוצות עתודה לליגה התחרותית של איגוד הכדורסל . שיפור יסודות המשחק לשחקנים המתחילים לשחק כדורסל בגיל מאוחר.

הפעילות מתקיימת ע"י אגודת מכבי עירוני רחובות בכדורסל בשיתוף פעולה עם החברה העירונית.

שעות ומיקום הפעילות:

כיתות ה'-ו' | תיכון קציר ב':

יום ב' | 17:00-15:30

יום ד' | 17:30-16:00

כיתות ז'-ט' | תיכון קציר ב':

יום ב' | 18:30-17:00

יום ד' | 19:00-17:30

כיתות ה'-ו' | בית ספר מדעים (מגרש חוץ):

יום א' | 16:30-15:00

יום ד' | 16:30-15:00

כיתות ז'-ט' | בית ספר מדעים (מגרש חוץ):

יום ב' | 18:30-17:00

יום ה' | 18:00-16:30

כיתות ה'-ו' | בית ספר דה-שליט:

יום ב' | 17:30-16:00

יום ה' | 17:30-16:00

כיתות ז'-ט' | בית ספר תחכמוני:

יום ג' | 19:00-17:30  

יום ו' | 16:00-14:30

כיתות ז'-ט' | בית ספר קציר (בעבר התקיים בבי"ס בן צבי):

יום א' | 19:00-17:30

יום ה' | 17:30-16:00

כיתות ה'-ו׳ | בית ספר הרצוג:

יום ב' | 17:30-16:00

יום ד' | 17:30-16:00

כיתות ז'-ט' | בית ספר הרצוג:

יום ב' | 19:00-17:30

יום ד' | 19:00-17:30

עלות:

300 ₪ לחודש

עלויות נילוות לציוד: 200 ש"ח חד פעמי

חודשי פעילות:

1.9.23-30.6.24

 

 

ליגות תחרותיות | מחלקת הנוער בכדורסל | מכבי עירוני רחובות

קבוצות הליגה של מחלקת הנוער בכדורסל תשחקנה במשחקים רשמיים במסגרת איגוד הכדורסל.

כל ימות השבוע | בתי ספר והיכלי ספורט ברחבי העיר | המחיר כולל רישום באיגוד הכדורסל + ציוד: סט אימון, סט משחק (בית + חוץ) ותיק שחקן.

לפרטים נוספים: משרד מח' נוער כדורסל מכבי עירוני רחובות 08-6339034 rehovotbc@gmail.com

SMS