כדוריד | ילדים (כיתות ז') | ביה"ס לכדוריד

מנהל מקצועי: אולג בוטנקו 

מחלקות הנוער ברחובות משתתפות בליגת כדוריד והינן מהמובילות באזור ברמתן המקצועית הגבוהה. במחלקות הנוער אנו שמים דגש על לימוד יסודות הכדוריד, פיתוח יכולות גופניות, כושר גופני, 

קואורדינציה ומעקב אישי אחר שחקנים מצטיינים / שחקניות מצטיינות.מכאן יכולים המצטיינים להתפתח גם במסגרת נבחרת ישראל.

כיתות ז' | מאמן: אסף לוי / עיליי מזרחי

ימי ושעות פעילות:

ימי ג'-ד'-ה' | בין השעות 16:00 - 18:45 | לפי חלוקה לקבוצות

היכל ספורט קציר, רח' חנה אברך 25

עלות:

250 ש"ח חודשי

עלויות נוספות - 300 ש"ח חד פעמי

תקופת פעילות:

1.9.23-30.6.24

כדוריד | ילדים (כיתות ח') | ביה"ס לכדוריד

מנהל מקצועי ומאמן: אולג בוטנקו

מחלקות הנוער ברחובות משתתפות בליגת כדוריד והינן מהמובילות באזור ברמתן המקצועית הגבוהה. במחלקות הנוער אנו שמים דגש על לימוד יסודות הכדוריד, פיתוח יכולות גופניות, כושר גופני, 

קואורדינציה ומעקב אישי אחר שחקנים מצטיינים / שחקניות מצטיינות.מכאן יכולים המצטיינים להתפתח גם במסגרת נבחרת ישראל.

ימי ושעות פעילות:

ימי א'-ד'-ה' | בין השעות 17:30-16:00 | לפי חלוקה לקבוצות

היכל ספורט קציר, רח' חנה אברך 25

עלות:

250 ש"ח חודשי

עלויות נוספות - 300 ש"ח חד פעמי

תקופת פעילות:

1.9.23-30.6.24

כדוריד | כיתות ט' | ביה"ס לכדוריד

מנהל מקצועי: אולג בוטנקו

מחלקות הנוער ברחובות משתתפות בליגת כדוריד והינן מהמובילות באזור ברמתן המקצועית הגבוהה. במחלקות הנוער אנו שמים דגש על לימוד יסודות הכדוריד, פיתוח יכולות גופניות, כושר גופני, 

קואורדינציה ומעקב אישי אחר שחקנים מצטיינים / שחקניות מצטיינות.מכאן יכולים המצטיינים להתפתח גם במסגרת נבחרת ישראל.

נערים (כיתות ט') | מאמן: אולג בוטנקו

ימי ושעות פעילות:

ימי ב'-ג'-ה' | בין השעות 21:15-16:00 | לפי חלוקה לקבוצות

היכל ספורט קציר, רח' חנה אברך 25

עלות:

250 ש"ח חודשי

עלויות נוספות - 300 ש"ח חד פעמי

תקופת פעילות:

1.9.23-30.6.24

כדוריד | נערים | ביה"ס לכדוריד

מנהל מקצועי: אולג בוטנקו

מחלקות הנוער ברחובות משתתפות בליגת כדוריד והינן מהמובילות באזור ברמתן המקצועית הגבוהה. במחלקות הנוער אנו שמים דגש על לימוד יסודות הכדוריד, פיתוח יכולות גופניות, כושר גופני, 

קואורדינציה ומעקב אישי אחר שחקנים מצטיינים / שחקניות מצטיינות.מכאן יכולים המצטיינים להתפתח גם במסגרת נבחרת ישראל.

נערים (כיתה י') | מאמן: אסף לוי

ימי ושעות פעילות:

ימי א'-ב'-ד'-ה' | בין השעות 18:45-16:00 | לפי חלוקה לקבוצות

היכל ספורט קציר, רח' חנה אברך 25

עלות:

300 ש"ח חודשי

עלויות נוספות - 300 ש"ח חד פעמי

תקופת פעילות:

1.9.23-30.6.24

כדוריד | נוער | ביה"ס לכדוריד

מנהל מקצועי: אולג בוטנקו

מחלקות הנוער ברחובות משתתפות בליגת כדוריד והינן מהמובילות באזור ברמתן המקצועית הגבוהה. במחלקות הנוער אנו שמים דגש על לימוד יסודות הכדוריד, פיתוח יכולות גופניות, כושר גופני, 

קואורדינציה ומעקב אישי אחר שחקנים מצטיינים / שחקניות מצטיינות.מכאן יכולים המצטיינים להתפתח גם במסגרת נבחרת ישראל.

נוער (י"א-י"ב) | מאמן: אסף לוי

ימי ושעות פעילות:

ימי א'-ב'-ד'-ה' | בין השעות 20:30-17:15 | לפי חלוקה לקבוצות

היכל ספורט קציר, רח' חנה אברך 25

עלות:

300 ש"ח חודשי

עלויות נוספות - 300 ש"ח חד פעמי

תקופת פעילות:

1.9.23-30.6.24

SMS