צהרון לכיתות א'+ב' - בי"ס אלון יזרעאל

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:300 ש"ח

צהרון לכיתות ג'- בי"ס אלון יזרעאל

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:650 ש"ח

צהרון לכיתות א'+ב' -בי"ס תדהר

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:300 ש"ח

צהרון לכיתות ג'- בי"ס תדהר

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:650 ש"ח

צהרון לכיתות א'+ב' -בי"ס בית זאב

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

יום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:300 ש"ח

צהרון לכיתות ג'- בי"ס בית זאב

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:650 ש"ח

צהרון לכיתות א'+ב'- בי"ס אוהל מאיר

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:300 ש"ח

צהרון לכיתות ג'- בי"ס אוהל מאיר

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:650 ש"ח

צהרון לכיתות א'+ב'- בי"ס גוונים

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:300 ש"ח

צהרון לכיתות ג'- בי"ס גוונים

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד',ה' -14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:650 ש"ח

צהרון לכיתות א'+ב'- בי"ס יהלום

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית

 בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

יום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:300 ש"ח

צהרון לכיתות ג'- בי"ס יהלום

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:650 ש"ח

צהרון לכיתות א+ב- בי"ס שוהם

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:300 ש"ח

צהרון לכיתות ג'-בי"ס שוהם

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה'- 14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:650 ש"ח

צהרון לכיתות א'+ב'- בי"ס בן צבי

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

 בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:300 ש"ח

צהרון לכיתות ג' - בי"ס בן צבי

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:650 ש"ח

צהרון לכיתות א'+ב' - בי"ס מעלות ניסים

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:300 ש"ח

צהרון לכיתות ג' - בי"ס מעלות ניסים

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:650 ש"ח

צהרון לכיתות א'+ב - בי"ס אלומות

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:300 ש"ח

צהרון לכיתות ג'- בי"ס אלומות

פרויקט ניצנים -תכנית לימודית וחברתית 

בימים א', ב', ד', ה' -14:30-16:00 

ביום ג' 12:45-16:00

עלות לחודש:650 ש"ח

SMS