הרשמה לחוג התעמלות מכשירים בנות כיתה ד' ומעלה תשפ"ד

ההרשמה בשאלון זה היא לאיסוף פרטים והצהרת בריאות, בתום השאלון תועברו לדף תשלום.
ספורטאי.ת נחשבים כרשומים אך ורק לאחר תשלום.

 שם משפחה *
 שם הספורטאי.ת *
 ת.ז של הספורטאי *
 שנת לידה *
 שם הורה ממלא השאלון *
 ת.ז של ההורה ממלא השאלון *
 טלפון ההורה ממלא השאלון *
 דואר אלקטרוני הורה ממלא השאלון *
 טלפון לשעת חירום של בן משפחה *
 אישור והצהרת בריאות לספורטאי.ת *
הנני מצהיר שהספורטאי/ספורטאית כשיר/ה לפעילות ספורטיבית ואין לו/לה כל מגבלה רפואית העלולה להגבילו בכל צורה שהיא.
הספורטאי/ספורטאית סובל ממגבלה רפואית/רגישות (יש לפרט בשאלה הבאה)
 במידה ועניתם כי לספורטאי/ ספורטאית קיימת מגבלה רפואית אנא ציינו בפירוט את המגבלה/רגישות
(המועצה שומרת את הזכות לא לאפשר לספורטאי/ספורטאית להשתתפף בכל פעילות ללא המצאת אישור רפואי של רופא ספורט) 
 אישור פרטים *
הנני מאשר שכל הפרטים לעיל נכונים ומלאים, קראתי את התקנון המופיע בחוברת ואני רוצה לעבור לתשלום והרשמה לחוג.
 אנא סמנו: *
הנני תושב המועצה
הנני תושב חוץ