הרשמה לחוג  טניס עממי בית אייל תשפ"ד

ההרשמה בשאלון זה היא לאיסוף פרטים והצהרת בריאות, בתום השאלון תועברו לדף תשלום.
ספורטאי.ת נחשבים כרשומים אך ורק לאחר תשלום.

 שם משפחה *
 שם הספורטאי.ת *
 ת.ז של הספורטאי *
 שנת לידה *
 שם הורה ממלא השאלון *
 ת.ז של ההורה ממלא השאלון *
 טלפון ההורה ממלא השאלון *
 דואר אלקטרוני הורה ממלא השאלון *
 טלפון לשעת חירום של בן משפחה *
 אישור והצהרת בריאות לספורטאי.ת *
הנני מצהיר שהספורטאי/ספורטאית כשיר/ה לפעילות ספורטיבית ואין לו/לה כל מגבלה רפואית העלולה להגבילו בכל צורה שהיא.
הספורטאי/ספורטאית סובל ממגבלה רפואית/רגישות (יש לפרט בשאלה הבאה)
 במידה ועניתם כי לספורטאי/ ספורטאית קיימת מגבלה רפואית אנא ציינו בפירוט את המגבלה/רגישות
(המועצה שומרת את הזכות לא לאפשר לספורטאי/ספורטאית להשתתפף בכל פעילות ללא המצאת אישור רפואי של רופא ספורט) 
 אישור פרטים *
הנני מאשר שכל הפרטים לעיל נכונים ומלאים, קראתי את התקנון המופיע בחוברת ואני רוצה לעבור לתשלום והרשמה לחוג.
 אנא סמנו: *
הנני תושב המועצה
הנני תושב חוץ