בית הספר דליות - חוג גאז

בית הספר דליות

חוג גאז כיתות א-ג

יום א' בשעה 12:45 - 13:30

חוג גאז כיתות ד-ו

יום א' בשעה 14:15 - 13:30

עלות החוג: 170 ש"ח

סריקה
להקמת הזמנה דיגיטלית